Plan lekcji


Obowiązuje od: 2023-09-18Plan dla: Sala:
S.19
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 GB 3TAp-1/2 Tech_obr_skr
1 8:00- 8:45 GB 4TBp-4/4,4TDp-4/4 org_proc_pro
GB 2Ap-1/2 Tech_obr_skr
AW 1A-2/2 j.angielski
AW 2TBp-2/2 j.angielski
2 8:55- 9:40 GB 4TBp-4/4,4TDp-4/4 org_proc_pro
SU 2Ap-2/2 Inst.elektr
AW 1A-2/2 j.angielski
AW 2TBp-2/2 r_angielski
3 9:50-10:35 BN 4TDp wos
AW 5TEp ang_zaw
AW 5TEp j.angielski
AW 2TDp-2/2 j.angielski
4 10:50-11:35 BN 5TBp wos
KB 5TAp zaj. z wych.
Bo 3TAp-1/2 ang_zaw
AU 3TBp zaj. z wych.
AW 1TA-1/2 j.angielski
5 11:45-12:30 2TBp-1/2 r_angielski
AW 1A-1/2 j.angielski
AW 1TA-2/2 j.angielski
AW 5TEp j.angielski
6 12:40-13:25 2TBp-1/2 j.angielski
AW 4TDp-1/2 ang_zaw
AW 1TA-2/2 j.angielski
AW 5TEp ang_zaw
AW 5TEp j.angielski
7 13:40-14:25 RS 1TF religia
AW 4TDp-1/2 ang_zaw
AW 4TDp-2/4 j.angielski
Bo 3TAp-2/2 j.angielski
AW 2TBp-2/2 j.angielski
8 14:35-15:20 BI 2TAp biologia
AW 1A-1/2 j.angielski
AW 4TDp-2/4 j.angielski
AW 1TA-1/2 j.angielski
AW 4TDp-2/4 j.angielski
9 15:25-16:10 2TBp-1/2 j.angielski
AW 2TDp-2/2 j.angielski

Obowiązuje od: 2023-09-18