Kliknij na wątki tematyczne od  a - d

                        image.png         SPInKa -  Szkolny Punktu Informacji i Kariery

                                                           a)  Diagnoza zapotrzebowanie na SPInKi
                                                           b)  Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu  Informacji i Kariery
                                                           c)  Założenia organizacyjne Szkolnego Punktu  Informacji i Kariery
                                                           d)  Formy wsparcia realizowane w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery
                                                      

                       Dostępność  Szkolnego Punktu Informacji i Kariery

                            PONIEDZIAŁKI:      12.30 – 13.30       
                            WTORKI:                 14.15 – 15.15                                                                  
                            W INNYCH TERMINACH : indywidualnie – według potrzeb ucznia, rodzica:
                            po wcześniejszym ustaleniu mailowo:
   doradztwo_zawodowe_zsm2@onet.pl
                            
* w mailu obowiązkowo należy podać:
                                       - imię i nazwisko
                                       - określić, czy jest się uczniem (jakiej szkoły), czy rodzicem ucznia (gimnazjum/ szkoły podstawowej/ 
                                         szkoły branżowej/ technikum/ liceum)
                                       - określić, jakich kwestii ma dotyczyć porada
                            * na maile anonimowe, nie zawierające powyższych informacji – nie udziela się odpowiedzi