image.png

          Projekt „Akcja - kwalifikacja” realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
            Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

                                                                                                            Kliknij na poszczególne wątki tematyczne

                       image.png   Rekrutacja  na zajęcia z  doradztwa edukacyjno-zawodowego (semestr 2 - 2017/2018): 
                                                                         
  a) Informacja o rozpoczęciu naboru
 
                                                                             b) Regulamin naborowy
                                                                       c)
Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach

                                                                         Rekrutacja  na zajęcia z  doradztwa edukacyjno-zawodowego (semestr 1 - 2017/2018): 
                                                                          
a) Informacja o rozpoczęciu naboru
 
                                                                             b) Regulamin naborowy
                                                                       c)
Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach
                                                                    
                                                                        

                        paper-3033204_640.jpg Dokumenty do pobrania:

                                                                               a) Formularz zgłoszeniowy
                                                                        b) Oświadczenie uczestnika projektu
                                                                        c) Deklaracja uczestnictwa