1)   Dołącz do naszego grona, przekonaj się, że warto! (kliknij)        

                                                       2)     kliknij na podaną obok stronę, aby zalogować się w systemie elektronicznym:          https://bydgoszcz.edu.com.pl/
                                                      
3)     Regulamin rekrutacji 2019/20
                                                       4)     Akty prawne w procesie rekrutacji

 

Oferta kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych

Szkoła

Zawód
(specjalność)

 

języki obce

Punktowane przedmioty
przez szkolną komisję rekrutacyjną

 

 

 

Technikum
Mechaniczne nr 11

technik mechanik
(robotyka
obrabiarki CNC)

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)


technik automatyk

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka,j.obcy(najwyższa ocena)


technik mechatronik:

(mechatronika obrabiarki  CNC
mechatronika pojazdów samochodowych)

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

technik elektryk

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

Branżowa Szkoła
 I stopnia nr 11 Mechaniczno-Elektryczna

operator obrabiarek skrawających
 

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

operator  maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych
 

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

ślusarz
 

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)

elektryk

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy(najwyższa ocena)


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Przesłanki do rozwijania w obrębie zawodu specjalności:
                *  potrzeby pracodawców w zakresie określonych  umiejętności,
                *  potrzeby rynku pracy dotyczące większej  możliwości  zatrudnienia,
                * zainteresowanie młodzieży wskazaną tematyką.

                                                         Specjalności rozwijają dodatkowe umiejętności  wymagane przez pracodawców!!!
                                                         Specjalności nie naruszają podstawy programowej zawodu!!!