Oferta kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2

Szkoła

Zawód
(specjalność)

 

Przedmioty realizowane
 w zakresie rozszerzonym

języki obce

Punktowane przedmioty
przez szkolną komisję rekrutacyjną

 

 

 

Technikum
Mechaniczne nr 2

technik mechanik:
-robotyka
- obrabiarki CNC

matematyka, fizyka

j.angielski
j.niemiecki

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

Tylko u nas:
technik automatyk

 

matematyka, j.angielski

j.angielski
j.niemiecki

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski


technik mechatronik:

-mechatronika obrabiarki  CNC
-mechatronika pojazdów samochodowych
-mechatronika urządzeń biurowych

 

matematyka, j.angielski

j.angielski
j.niemiecki

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 

matematyka, geografia

j.angielski
j.niemiecki

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

technik elektryk

matematyka, fizyka

j.angielski
j.niemiecki

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

Branżowa Szkoła
 I stopnia nr 11 Mechaniczno-Elektryczna

operator obrabiarek skrawających
 

-----------------------------

j.angielski

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

operator  maszyn i urządzeń przetwórstwa  tworzyw a  sztucznych
 

----------------------------

j.angielski

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

ślusarz
 

-----------------------------

j.angielski

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polski

elektryk

-----------------------------

j.angielski

informatyka, j.obcy, matematyka, j.polsk


                Przesłanki do rozwijania w obrębie zawodu specjalności:
                *  potrzeby pracodawców w zakresie określonych  umiejętności,
                *  potrzeby rynku pracy dotyczące większej  możliwości  zatrudnienia,
                * zainteresowanie młodzieży wskazaną tematyką.

                                                         Specjalności rozwijają dodatkowe umiejętności  wymagane przez pracodawców!!!
                                                        Specjalności nie naruszają podstawy programowej zawodu!!!