Przekonaj się dlaczego warto dołączyć do naszego grona (kliknij)

  1)  kliknij na podaną obok stronę, aby zalogować się w systemie elektronicznym:          https://bydgoszcz.edu.com.pl/
 
2)  Regulamin rekrutacji 2019/20
  3)  Akty prawne w procesie rekrutacji

Oferta kształcenia dla absolwentów szkół gimnazjalnych

Szkoła

Zawód
(specjalność)


języki obce

Punktowane przedmioty
przez szkolną komisję rekrutacyjną

 

 

 

Technikum
Mechaniczne nr 2

technik mechanik:
(robotyka
obrabiarki CNC)

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

technik automatyk

 

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

technik mechatronik:
(mechatronika obrabiarki  CNC
mechatronika pojazdów samochodowych)

 

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

technik elektryk

j.angielski
j.niemiecki

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

Branżowa Szkoła
 I stopnia nr 11 Mechaniczno-Elektryczna

operator obrabiarek skrawających

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

operator  maszyn i urządzeń przetwórstwa  tworzyw a  sztucznych

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

ślusarz

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,

elektryk

j.angielski

matematyka, j.polski, informatyka, j.obcy,


                Przesłanki do rozwijania w obrębie zawodu specjalności:
                *  potrzeby pracodawców w zakresie określonych  umiejętności,
                *  potrzeby rynku pracy dotyczące większej  możliwości  zatrudnienia,
                * zainteresowanie młodzieży wskazaną tematyką.

                                                         Specjalności rozwijają dodatkowe umiejętności  wymagane przez pracodawców!!!
                                                        Specjalności nie naruszają podstawy programowej zawodu!!!