Co trzeba zrobić, aby dostać się do klasy pierwszej w ZSM nr 2

Termin w rekrutacji głównej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Złóż w sekretariacie ZSM nr 2 wniosek o przyjecie do klasy pierwszej technikum lub szkoły branżowej  I stopnia . Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 maja 2018
do 18 czerwca 2018 do godz.15.00

od 13 lipca2018 od 14.00
do 18 lipca2018 do 15.00

Dostarcz do sekretariatu ZSM nr 2 świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018
do 26 czerwca 2018 do godz.12.00

 

Komisja rekrutacyjna weryfikować będzie składane dokumenty

do 27 czerwca 2018

Do 24 lipca 2018

Zgłoś się w sekretariacie
ZSM nr 2, aby sprawdzić, czy jesteś na liście kandydatów zakwalifikowanych

6 lipca 2018  od godz.12.00

6 sierpnia 2018  od godz. 12.00

Jeżeli jesteś na liście zakwalifikowanych - zgłoś się w sekretariacie  ZSM nr 2, aby odebrać skierowanie na badania lekarskie

9 lipca 2018 do godz.15.00

7sierpnia 2018  do godz. 12.00

Jeżeli wcześniej dostarczyłeś do szkoły kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie  zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, to obowiązkowo musisz dostarczyć oryginały tych dokumentów i zaświadczenie lekarskie , aby potwierdzić wole przyjęcia do ZSM nr 2

do 13 lipca 2018 do godz.10.00

do 13 sierpnia 2018 do godz.15.00

Sprawdź  na listach wywieszonych w szkole, czy zostałeś przyjęty do ZSM nr 2

13 lipca 2018, od godz.14.00

14 sierpnia 2018, od godz. 12.00