Informujemy, że od dnia 15.09.17 do dnia 15.10.17 uczniowie naszej szkoły mogą deklarować swój udział w darmowych kursach w ramach projektu
„EduAkcja”

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego M.44

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego E.03

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego E.19

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego E.24

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego B.22

Kurs specjalistyczny TIG

Kurs specjalistyczny CNC

Kurs specjalistyczny obsługi robotów

Projektu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 pn. „EduAkcja w technikach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w II półroczu roku 2017.

UWAGA!!!

Ogłoszenie o naborze, regulamin naboru oraz deklaracje można pobrać poniżej i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15.10.2017 r.
Pobierz:

 
 
Informujemy, że od dnia 15.01.17 do dnia 24.02.17 uczniowie naszej szkoły mogą zgłaszać  swój udział w darmowych kursach w ramach projektu
„EduAkcja”

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego M.19

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego E.18

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego E.07

Kurs przygotowawczy o egzaminu zawodowego B.21

Kurs specjalistyczny MAG

Kurs specjalistyczny CNC

Kurs specjalistyczny PLC

Kurs specjalistyczny podstawy pneumatyki i hydrauliki

Kurs specjalistyczny obsługa wtryskarek

Kurs specjalistyczny spawanie tworzyw sztucznych.

Projektu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 pn. „EduAkcja w technikach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe w II półroczu roku 2017.

UWAGA!!!

Dokumenty związane z projektem "EduAkcja w technikach" Termin składania dokumentów 24.02.2017 r.

  • deklaracja ucznia -  pobierz
  • Formularz zgłoszeniowy ucznia - pobierz
  • Regulamin naboru uczestników projektu - pobierz