Informacja o ewentualnych zmianach godzin                                    a    b     c      d
                                                                                                                                           zawsze umieszczana jest na drzwiach PIk-u