Ubezpieczenie  jest dobrowolne,  szkoła nie czerpie żadnych korzyści z tego tytułu.
Rodzic lub pełnoletni uczeń  , jeśli zechce ubezpieczyć Syna//Córkę // Siebie -  wybiera jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia.

                               Informacja administratora danych osobowych (PZU)

                               Ogólne warunki ubezpieczenia

                               Zakres świadczeń