ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

1.Wejdź na stronę https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
2. Otwórz właściwą deklarację:
- uczniowie klas czwartych   ------1aN
- absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdaja „nowa maturę”    ----- 1aN
- absolwenci z lat ubiegłych, którzy zdaja „starą  maturę”    ----- 1dS
3. Pobierz wskazaną deklarację zapisując ją na swym pulpicie (czystą!)
4. Zamknij stronę internetowa, na która wchodziłeś.
5. Otwórz  zapisaną na pulpicie deklarację
6. Wypisz Deklarację bardo uważnie.
7. UWAGA!:
- Uczniowie klas czwartych oraz absolwenci ZSM z lat ubiegłych w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-32313
- słuchacze obecnych semestrów i absolwenci LO dla Dorosłych w CKU w  miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7614E
- absolwenci dawnego technikum uzupełniającego dla dorosłych w CKU  w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7673D

8. W miejscu na numer z dziennika:
- uczniowie obecnych klas czwartych i słuchacze obecnych semestrów LO wpisują numer pod którym figurują w dzienniku,
- absolwenci z lat ubiegłych wpisują cyfrą „0” (zero)
9. Data na deklaracji wstępnej musi być wrześniowa
10. Wypełnioną Deklarację zapisz na swym pulpicie.Nadaj jej nazwę: nazwisko_imię
11.Wysli deklarację jako załącznik ze swojej poczty mailowej na adres:
maturazsm2@wp.pl
W temacie maila obowiązkowo wpisz: nazwisko_imię_ deklaracja wstępna17/18
12. Masz obowiązek sprawdzania na bieżąco swojej skrzynki mailowej, bowiem w przypadku błędów w deklaracji, otrzymasz mail z ważnymi informacjami i wskazówkami.
13. Deklarację, którą wyślesz mailową wydrukuj i własnoręcznie podpisz, a następnie osobiście zgłoś się z nią:
- klasa 4ta –   6.10.17 piątek     8.50-9.50    do pani wicedyrektor E.Bratz
- klasa 4tb –   3.10.17 wtorek 10.30-11.30  do pani wicedyrektor E.Bratz
- klasa 4tc –    6.10.17 piątek    11.30-12.35  do pani wicedyrektor E.Bratz
- klasa 4td –    6.10.17 piątek   13.20-14.20  do pani wicedyrektor E.Bratz
-słuchacze obecnych semestrów LO (CKU) – w czasie pierwszego w październiku zjazdu zgłaszają się z deklaracjami do pana wicedyrektora G.Grzelki
- wszyscy absolwenci ZSM nr 2 i CKU nr 1 z lat ubiegłych - zgłaszają się z wydrukiem deklaracji  do pani wicedyrektor E.Bratz: 
                 * w czwartki lub  piątki od 14.30-15.30 (gabinet 013)
                  * w innych godzinach – po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie z p. wicedyrektor

14. UWAGA!!! – Osoby posiadające opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej zobowiązane są ja dołączyć do dostarczanej deklaracji!

W przypadku wątpliwości proszę zgłaszać się indywidualnie do pani wicedyrektor Ewy Bratz