(Aby zobaczyć poszczególne załączniki – kliknij na umieszczone przy nich ikonki lub tytuł)

                Informacja CKE o maturze w 2019roku

        Komunikat o przyborach na maturze w 2019 roku

        Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2019 roku

        Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku

        Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji egzaminów maturalnych w ZSM nr 2