(Aby zobaczyć poszczególne załączniki – kliknij na umieszczone przy nich ikonki )

             Informacja CKE o maturze w 2019 roku

        Komunikat o przyborach na maturze w 2019 roku

        Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 roku