Ubezpieczenie  jest dobrowolne,  szkoła nie czerpie żadnych korzyści z tego tytułu.
Rodzic , jeśli zechce ubezpieczyć Syna/Córkę -  wybiera jeden z trzech wariantów ubezpieczenia.

                               Informacja administratora danych osobowych

                               Ogólne warunki ubezpieczenia

                               Zakres świadczeń