HARMONOGRAM  ROKU  SZKOLNEGO  2018/19

 

rozpoczęcie roku szkolnego:                        * dla klas pierwszych   1.09.18, godz. 9.30 CDOZE
                                                                  * dla pozostałych klas  1.09.18, godz. 8.30 boisko

układ semestrów:
* semestr pierwszy:          – dla klas maturalnych- od  01.09.18  do  14.12.18
                                          -  dla pozostałych klas - do  01.02.19 
                                                          

        *semestr drugi                   dla klas maturalnych  od  17.12.18  do  26.04.19

 
                                           dla klas i semestrów  pozostałych   od  4.02.19 do   2
1.06.19                                                            

terminy  wystawiania  ocen: 
                          - w semestrze pierwszym :  * od 06 - 12.12.18 (klasy maturalne)
                                                                        * od 07 - 11.01.19 (pozostałe klasy)

                                  - w semestrze drugim :        * od 08 – 12.04.19 (klasy i semestry maturalne)
                                                                        * od 06 - 12.06.19 ( pozostałe klasy i semestry)

terminy  egzaminów  klasyfikacyjnych:

* uczniowie klas maturalnych  niesklasyfikowani na pierwszy semestr  zgłaszają się do nauczycieli   uczących, by zaliczyć materiał    do 10.04.19

       * uczniowie pozostałych klas   niesklasyfikowani na pierwszy semestr  zgłaszają się do nauczycieli uczących, by zaliczyć materiał     do 08.06.19

* egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych - nieklasyfikowanych na koniec roku  szkolnego  - 16.04.19, godz.9.00

       * egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów pozostałych klas  - nieklasyfikowanych na koniec roku szkolnego14.06.19, godz.9.00

terminy  egzaminów  poprawkowych:

* dla słuchaczy CKU nr 1–                  do końca lutego 2019  i odpowiednio do końca sierpnia 2019

* dla uczniów ZSM nr 2 –                    26.08.19, godz. 9.00

terminy  wydania  świadectw:

*  klasy maturalne  ZSM2                                                        26.04.19, godz.13.00

* semestry maturalne  CKU1                                                  26.04.19, godz.16.00

* klasy pierwsze ZSM nr 2                                                      21.06.19, godz.9.30

* pozostałe klasy  ZSM nr 2                                                    21.06.19, godz. 8.30

spotkania z rodzicami:

  * zebrania:                - 16.30 wychowawcy -  w wyznaczanych salach,
                            -  nauczyciele 16.30-18.00 - w pokoju nauczycielskim

 * drzwi otwarte:           -  16.00-18.00 wychowawcy - w wyznaczanych salach,
                             -  nauczyciele 16.00-18.00 - w pokoju nauczycielskim    
 

* 20.09.18       -zebranie

* 08.11.18       - dla klas maturalnych zebranie- informacja o zagrożeniach
               
- dla pozostałych klas - drzwi otwarte

  13.12.18       - drzwi otwarte dla klas maturalnych
                       - zebranie dla pozostałych klas : - informacja o zagrożeniach;

* 14.02.19       drzwi otwarte

* 14.03.19       - dla maturzystów-zebranie- informacja o zagrożeniach
                - dla pozostałych klas - drzwi otwarte

* 09.05.19       zebranie -  informacja o zagrożeniach

dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  lekcyjnych:

*      10.01.19 - czwartek - dzień pisemnego egzaminu  z kwalifikacji zawodowych 

*      02.05.19 - czwartek przed  Świętem  3 Maja 

*      06.05.19- poniedziałek - dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

*      07.05.19- wtorek - dzień pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki 

*      08.05.19- środa - dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

*      18.06.19- wtorek.- dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych 

ferie:

* Boże Narodzenie – Nowy Rok -        23.12 – 31.12.18

* zimowe –                                           14-27.01.19

* Wielkanoc –                                       18.04.- 23.04.19