Okona_harmonogram roku szkolnego17_18.jpg

HARMONOGRAM  ROKU  SZKOLNEGO  2017/18

rozpoczęcie roku szkolnego:              * dla klas pierwszych   4.09.17, godz. 10.00 CDOZE
                                                             * dla pozostałych klas  4.09.17, godz. 8.30 boisko

układ semestrów:
* semestr pierwszy:          dla klas i semestrów maturalnych- od  04.09.17  do   15.12.17
                                       - dla pozostałych klas i semestrów  - od  01.09.17  do 19.01.18        
                                                 

       *semestr drugi                  dla klas i semestrów maturalnych  od  18.12.17  do  27.04.18
                                        dla klas i semestrów maturalnych  pozostałych   od  22.01.18 do   22.06.1
8                                                            

terminy  wystawiania  ocen:   
                          - w semestrze pierwszym :  * od 05 - 12.12.17 (klasy i semestry maturalne)
                                                                      * od 10 - 17.01.18 (pozostałe klasy)
                                                                      * od 10 - 17.01.18(pozostałe semestry)

                                 - w semestrze drugim:      * od 10 - 20.04.18 (klasy i semestry maturalne)
                                                                   * od 06- 13.06.18 ( pozostałe klasy i semestry)
                                                                  

terminy  egzaminów  klasyfikacyjnych:

* uczniowie klas maturalnych  niesklasyfikowani na pierwszy semestr  zgłaszają się do nauczycieli   uczących, 
 by zaliczyć materiał
do 06.04.18

* egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych - nieklasyfikowanych na koniec roku  szkolnego             23.04.18, godz.9.00

       * egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów pozostałych klas  - nieklasyfikowanych na koniec roku szkolnego              15.06.18, godz.9.00

terminy  egzaminów  poprawkowych:

* dla słuchaczy CKU nr 1–                 do końca lutego 2018  i odpowiednio do końca sierpnia 2018

* dla uczniów ZSM nr 2 –                  27.08.18, godz. 9.00

terminy  wydania  świadectw:

*  klasy maturalne  ZSM2                                                     27.04.18, CDOZE

 * semestry maturalne  CKU1                                               27.04.18, Świetlica

*  klasy trzecie ZSZ                                                              22.06.18, CDOZE

*  klasy pierwsze  ZSM nr 2                                                  22.06.18, CDOZE

* pozostałe klasy  ZSM nr 2                                                  22.06.18, sale lekcyjne

spotkania z rodzicami ( uczestniczą wszyscy nauczyciele):

  * zebrania:               - 16.30 wychowawcy -  w wyznaczanych salach,
                          -  nauczyciele 16.30-18.00 - w pokoju nauczycielskim

* drzwi otwarte:         -  16.00-18.00 wychowawcy - w wyznaczanych salach,
                          -  nauczyciele 16.00-18.00 - w pokoju nauczycielskim

* 21.09.17       zebranie

* 19.10.17       drzwi otwarte

* 16.11.17       zebranie dla klas maturalnych- informacja o zagrożeniach, dla pozostałych: drzwi otwarte

* 14.12.17      zebranie dla klas I-III : informacja o zagrożeniach, dla maturzystów- drzwi otwarte

* 25.01.18       zebranie semestralne

* 15.03.18       - dla maturzystów-zebranie- informacja o zagrożeniach
              - dla pozostałych klas - drzwi otwarte

* 17.05.18       zebranie -  informacja o zagrożeniach

dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  lekcyjnych:

*      11.01.18  - dzień pisemnego egzaminu  z kwalifikacji zawodowych 

*      04.05.18 -  dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

*      07.05.18- - dzień pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki 

*      08.05.18 -  dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego 

*      19.06.18 - dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych         

ferie:

* Boże Narodzenie – Nowy Rok -       23.12 – 31.12.17

* zimowe –                                        12.02– 23.02.18

* rekolekcje -                                     26.03 - 28.03.18

* Wielkanoc –                                    29.03.- 03.04.18

* letnie-                                             23.06 – 31.08.18

Święta kalendarzowe:

Święto Edukacji                        - sobota          14.10.17
 Święto Zmarłych                       - środa            01.11.17
Święto Niepodległości               - sobota          11.11.17
Święto Trzech Króli                    -sobota           06.01.18
Święto 1 Maja                            - wtorek          01.05.18
Święto Konstytucji 3 Maja         - czwartek       03.05.18
Święto Bożego Ciała                 - czwartek       31.05.18