HARMONOGRAM  ROKU  SZKOLNEGO  2019/20

 

rozpoczęcie roku szkolnego:                        * dla klas pierwszych   2.09.19, godz. 9.30 SP, 10.30 GIM - CDOZE
                                                                   * dla pozostałych klas  2.09.19, godz. 8.30 boisko

układ semestrów:
                         * semestr pierwszy:         – dla klas maturalnych - od  02.09.19  do  20.12.19
                                                                   – dla pozostałych klas - do  25.01.20
                                                          

                                 *semestr drugi                   dla klas maturalnych  od  01.01.19  do  30.04.19

                                                                           dla klas i semestrów  pozostałych   od  27.01.20  do  26.06.20                                                            

terminy  wystawiania  ocen: 
                          - w semestrze pierwszym :  * od 09 - 13.12.19 (klasy maturalne)
                                                                        * od 13 - 17.01.20 (pozostałe klasy)

                                  - w semestrze drugim :        * od 15 – 22.04.20 (klasy i semestry maturalne)
                                                                        * od 08 – 12.06.20 ( pozostałe klasy i semestry)

terminy  egzaminów  klasyfikacyjnych:

* uczniowie klas maturalnych niesklasyfikowani na pierwszy semestr zgłaszają się do nauczycieli uczących, by zaliczyć materiał      do 17.04.20

       * uczniowie pozostałych klas niesklasyfikowani na pierwszy semestr zgłaszają się do nauczycieli uczących, by zaliczyć materiał      do 05.06.20

* egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych - nieklasyfikowanych na koniec roku  szkolnego  - 24.04.20, godz.9.00

       * egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów pozostałych klas  - nieklasyfikowanych na koniec roku szkolnego16.06.20, godz.9.00

terminy  egzaminów  poprawkowych:

* dla słuchaczy CKU nr 1–                  do końca lutego 2020  i odpowiednio do końca sierpnia 2020

* dla uczniów ZSM nr 2 –                    24.08.20, godz. 9.00

terminy  wydania  świadectw:

*  klasy maturalne  ZSM2                                                        26.04.20, godz.13.00

*  semestry maturalne  CKU1                                                 26.04.20, godz.16.00

*  klasy pierwsze ZSM nr 2                                                     26.06.20, godz.9.30 po gim. // 11.00 po SP

*  pozostałe klasy  ZSM nr 2                                                   26.06.20, godz. 8.30

spotkania z rodzicami:

  * zebrania:                - 16.30 wychowawcy -  w wyznaczanych salach,
                             - pozostali nauczyciele 16.30-18.00 - w pokoju nauczycielskim

 * drzwi otwarte:         -  16.00-18.00 wychowawcy - w wyznaczanych salach,
                              - pozostali nauczyciele 16.30-18.00 - w pokoju nauczycielskim
 

* 19.09.19        -zebranie 16.30

* 07.11.19        - dla klas maturalnych zebranie- informacja o zagrożeniach 16.30
               
- dla pozostałych klas - drzwi otwarte 16.00-18.00

 * 12.12.19       - drzwi otwarte dla klas maturalnych  16.00-18.00
                        - zebranie dla pozostałych klas : - informacja o zagrożeniach; 16.30

27.02.20       drzwi otwarte 16.00-18.00

14.05.20       zebranie -  informacja o zagrożeniach 16.30

--------------------------------

dodatkowe  dla uczniów dni  wolne  od  zajęć  lekcyjnych:

*     2,3.01.20 czwartek ,piątek po Nowym Roku

*      9,10.01.20 - dni  pisemnego egzaminu  z kwalifikacji zawodowych 

*      4,5,6.05.20-  dni pisemnych egzaminów maturalnych

*     12.06.20-  piątek po Bożym Ciele

*      22,23.06.20- dni  pisemnego egzaminu  z kwalifikacji zawodowych 

ferie:

* Boże Narodzenie – Nowy Rok -        23.12 – 01.01.20

* zimowe –                                           27.01 -09.02.20

* Wielkanoc –                                       09.04.- 14.04.20