Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
                                                                                 
w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                      

12.11.2018r.
poniedziałek
dzień wolny od pracy - na mocy Ustawy
Prezydenta RP z 7.11.18

10.01.2019r.
czwartek

dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych

02.05.2019r.
czwartek
dzień między świętami 1 i 3 Maja 

06.05.2019r.
poniedziałek

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

07.05.2019r.
wtorek

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

08.05.2019r.
środa

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

18.06.2019r.
wtorek

dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych