Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
                                                                                 
w roku szkolnym 2017/2018 

                                                                                                                      

11.01.2018r.
czwartek

dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych

02.05.2018r.
środa
dzień między świętami 1 i 3 maja 

04.05.2018r.
piątek

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

07.05.2018r.
poniedziałek

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki

08.05.2018r.
wtorek

dzień pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

19.06.2018r.
wtorek

dzień pisemnego egzaminu z kwalifikacji zawodowych