ZAJĘCIA LABORATORYJNE UCZNIÓW NA WYDZIALE

INŻYNIERII MECHANICZNEJ UTP

 

Na początku grudnia 2018 r. uczniowie klas IV. kierunku technik mechatronik i technik elektryk uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników  dydaktycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Uczniowie przeprowadzili badanie czujników i elementów wykonawczych stosowanych w  urządzeniach i systemach mechatronicznych,  a także programowali sterownik PLC nadzorujący ruch samochodów na parkingu. Wizyta pozwoliła naszym uczniom poznać wyposażenie laboratoriów i tematykę prac prowadzonych przez studentów i pracowników WIM  UTP. Uczniowie byli szczególnie zainteresowani nowym kierunkiem kształcenia jakim jest  Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.