Targi Pracy

W dniach 23 - 24.03.2018 roku w naszej szkole  odbyła się  V edycja „Targów Pracy”.  Gościliśmy wiele firm, instytucji pośredniczących w znalezieniu pracy. Wśród nich znalazły się m.in. Keeeper, Veni, Kaba, Politech, Pesa, Metalwit, Graform i wiele innych. Pracodawcy, do prezentacji swych firm
i potrzeb zatrudnienia, mieli przygotowane stanowiska w naszym Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii. 
Młodzież została podzielona na  grupy, aby ułatwić kontakt i rozmowy z przedstawicielami  firm. 

Podczas przerwy przedstawiciele pracodawców i instytucji zwiedzili nasze Centrum Kształcenia Praktycznego,  mogli zobaczyć nowoczesne  maszyny i urządzenia, na których zdobywają praktyczne umiejętności nasi uczniowie. Goście  zobaczyli również nasze  Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii.