Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc – Studnia dla Południa

    W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji Studnia dla Południa, jednego z zadań realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) w ramach Kampanii Edukacyjnej Niosę Pomoc.

    22.04.2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Uczniowie klas pierwszych oraz 2tD i 3tD obejrzeli filmy „22 marca - Światowy Dzień Wody” i „Kropla wody dla Sudanu Południowego”. Na lekcjach chemii i geografii zastanawialiśmy się dlaczego woda jest tak ważna dla człowieka oraz rozwiązywaliśmy „Wodny quiz” przygotowany przez PAH.

    Światowy Dzień Wody został on ustanowiony w 1992r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy. ¾ powierzchni Ziemi to woda, dlatego też Ziemię nazywamy „błękitną planetą”. Jednak w większości jest to woda słona zgromadzona w oceanach i morzach. Woda słodka stanowi jedynie 2,5% objętości hydrosfery, głównie w postaci śniegu i lodu w trudno dostępnych: obszarach okołobiegunowych i wysokich górach oraz pod powierzchnią ziemi. Najbardziej dostępne są wody słodkie zgromadzone w jeziorach i rzekach, jednak jest ich niewiele, około 0,3% wszystkich wód naszej planety.

   Profesorowie Franciszek Dorszewski i Jan Szymik przeprowadzili zajęcia dotyczące procesu budowy studni głębinowych, oszczędzania wody i jej oczyszczania, m.in. w oparciu o materiał PAH „Jak zbudować studnię” oraz film „How to grill your own water well?”

    Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów poszerzając zakres ich wiedzy dotyczący trudnego dostępu do wody w niektórych regionach świata.

         W ramach przedmiotu wiedza o kulturze uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem profesor Agnieszki Mrugowskiej wykonali prace plastyczne pozwalające zastanowić się nad przyczynami i skutkami trudności z dostępem do wody na świecie oraz nad niesieniem mądrej i skutecznej pomocy humanitarnej. Prace uczniów można oglądać w gablotach na pierwszym i drugim piętrze.