15 grudnia 2017 roku  Komisja konkursowa  – oceniła , według ustalonych kryteriów konkursowych, dekoracje sal .  Oto rozstrzygnięcie tegorocznego Konkursu

KATEGORIA  A - sale udekorowane z  przewagą gotowych elementów:

Miejsce I :       sala 22
Miejsce II:      ex aequo sale 16 ,15, 9
Miejsce III:     sala  14

KATEGORIA  B- sale udekorowane z  przewagą ręcznie robionych elementów:

Miejsce I :       ex aequo  sale  7, 6, 2
Miejsce II:      ex aequo  sale  4, 21
Miejsce III:     ex aequo  sale  17, 5

Uczniowie zaangażowani w dekorowanie sal z :
- klas, które  zajęły miejsce I otrzymują 3 dodatkowe „ENKI”        
- klas, które  zajęły miejsce II otrzymują 2 dodatkowe „ENKI”      
- klas, które  zajęły miejsce III otrzymują 1 dodatkową „ENKĘ”  
Klasa dekorująca salę 22  otrzymuje  też „wyjście do kina”!

                                                                             

Dodatkowo: wychowawcy klas dekorujących sale: 12,13,18,19,20,24 wskażą tylko tych uczniów, którzy włączyli się w dekorowane Sali – otrzymają oni  jako wyróżnienie po jednej dodatkowej „ENCE”.

  "ENKI" można wykorzystać do końca maja 2018

Karnety z „ENKAMI”  przekaże klasom pani pedagog. Uczeń będzie mógł wykorzystać „ENKĘ” wyłącznie ze swym nazwiskiem, przekazując ją nauczycielowi  na danej lekcji.
Uczeń, który zgubi  karnet – traci prawo do jego wykorzystania; uczeń, który  zapomni wziąć karnet – nie może z niego skorzystać w danej chwili.
Zachowuje się  zasady wykorzystania „ENEK” – nie obejmują one zapowiedzianych  form sprawdzenia wiedzy.