4 października na terenie naszej szkoły chętni pełnoletni uczniowie mogli oddać honorowo swoją krew potrzebującym. Akcja została poprzedzona spotkaniem z pedagogiem, który udzielił szczegółowych informacji na temat oddawania krwi. Do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zgłosiły się 32 osoby. Niestety nie wszyscy mogli oddać swoją krew. Ostatecznie pobrano po 450 ml krwi od 26 uczniów. Dziękujemy wszystkim za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu i zachęcamy do regularnego odwiedzania RCKiK przy ulicy Markwarta 8.

 

17.jpg        16.jpg