Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc – Zróbmy Pokój

 

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną Kampanii Edukacyjnej Niosę Pomoc, w ramach której poznajemy rzeczywistość krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i zastanawiamy się jak można włączyć się w niesienie mądrej pomocy ich mieszkańcom.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy założenia akcji Zróbmy Pokój. Czy pokój to tylko brak wojny? Pomyślmy o tym zagadnieniu nieco szerzej, zaczynając od znaczenia pokoju w codziennym życiu. Kim są osoby, które na co dzień dbają o utrzymanie pokoju?

Odpowiedzi na takie pytania mogli udzielić uczniowie klas 3tD i 4tD podczas przygotowanego na podstawie materiałów PAH przez p. Małgorzatę Lemańczyk quizu „Zróbmy Pokój”. Zastanawiali się też nad nimi uczniowie klas pierwszych, którzy w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2018 obchodzonego pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata” wykonali prace plastyczne pod kierunkiem p. Agnieszki Mrugowskiej. Wybrane prace można było oglądać w gablocie na drugim piętrze, a kolejne są prezentowane w sali nr 17.