Informacje o zamówieniach publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ MASZYN:
 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 zaprasza do złożenia oferty zakupu maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją dołaczoną w załacznikach poniżej