Projekt:  Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia
-jeżeli chcesz wziąć udział w kursie, w sekretariacie szkoły wypisz na miejscu (lub dostarcz wypisany) tylko formularz zgłoszeniowy i załączniki. Potem zadzwoni do Ciebie doradca zawodowy i wskaże kolejne kroki.
kliknij na kolejne zagadnienia:

                                                                 1. Ogólne dane o Projekcie

                                                                 2. Informacja graficzna o Projekcie
                                                                 3. Plakat informacyjny
                                                                 4.
Proponowane kursy


 

 

Masz 18 - 65 lat? Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia - Ten Projekt jest dla Ciebie!
-jeżeli chcesz wziąć udział w kursie, w sekretariacie szkoły wypisz na miejscu (lub dostarcz wypisany) tylko formularz zgłoszeniowy i załączniki. Potem zadzwoni do Ciebie doradca zawodowy i wskaże kolejne kroki.

kliknij na kolejne zagadnienia

                                                                1. Dla zainteresowanych udziałem w kursach zawodowych
                                                                2. Regulamin rekrutacji
                                                                3. Dokumenty do pobrania ( załączniki do Regulaminu):
                                                                    a) Formularz zgłoszeniowy
                                                                    b) Deklaracja uczestnictwa

                                                                    c) Oświadczenie o miejscu zamieszkania

                                                                    d) Oświadczenie o miejscu pracy
                                                                    e) Oświadczenie o wykształceniu
                                                                    f)  Zaświadczenie ze szkoły , że jest się uczniem ( druk wypisywany w sekretariacie danej szkoły )
                                                                    g) Oświadczenie o miejcu zamieszkania na terenie wiejskim
                                                                    h) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
                                                                    i) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
                                                                    j) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
                                                                    k) Oświadczenie o rozpoczęciu doradztwa zawodowego
                                                                    l)
Oświadczenie potwierdzające, że wcześniej złożone oświadczenia są aktualne