Egzaminy semestralne jesień 2018 r. liceum ogólnokształcące

 

- egzaminy pisemne

- egzaminy ustne