ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MATURALNYCH

        1.       Zapoznaj się zamieszczonymi poniżej opisami  deklaracji – dokładnie przeczytaj ich opis, by dopasować rodzaj deklaracji do swojej sytuacji edukacyjnej.

        2.      Wybierz właściwą deklarację (w razie wątpliwości poproś o pomoc wychowawcę)

 3.       Wybierz, klikając na jedną z poniższych deklaracji , następnie otwórz wybrany dokument w ADOBE READER i zapisz go na swoim pulpicie podpisując   
       nazwiskiem i imieniem


        deklaracja 1a            deklaracja 1b             deklaracja 1c              deklaracja 1d

4.       Otwórz druk deklaracji na swoim pulpicie, wypełnij deklarację i zapisz (data na deklaracji wstępnej powinna byc wrześniowa)

5.       Wyślij wypełnioną deklarację jako załącznik do maila na adres: maturazsm2@wp.pl : najpóźniej do 30.09.18 (jeśli jesteś słuchaczem V sem.LO ), a jeśli jesteś absolwentem LO lub TU z lat ubiegłych do 6 lutego 2019
 

Obecni uczniowie ZSM nr 2 wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_klasa
Absolwenci ZSM nr 2 z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_TM
Absolwenci CKU nr 1  z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_TU
Absolwenci LO dla dorosłych  z lat poprzednich wpisują obowiązkowo w temacie maila: nazwisko_imię_abs_LO

UWAGA!
- Uczniowie klas czwartych oraz absolwenci ZSM z lat ubiegłych w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-32313

- słuchacze obecnych semestrów i absolwenci LO dla Dorosłych w CKU w  miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7614E


- absolwenci dawnego technikum uzupełniającego dla dorosłych w CKU  w miejscu na Identyfikator szkoły wpisują: 046101-7673D

 W miejscu na numer z dziennika:
- uczniowie obecnych klas czwartych i słuchacze obecnych semestrów LO wpisują numer, pod którym figurują w dzienniku,

- wszyscy absolwenci z lat ubiegłych wpisują cyfrą „0” (zero)

Deklarację, którą wyślesz mailową wydrukuj i własnoręcznie podpisz, a następnie dostarcz ją Pani wicedyrektor według harmonogramu:
Słuchacze obecnego semestru maturalnego LO dla Dorosłych (CKU)
: na pierwszym w październiku zjeździe

           Absolwenci ZSM2 i CKU1 z lat wcześniejszych  dostarczają wydrukowane i podpisane deklaracje w godzinach:
            w poniedziałki: 8.00- 10.00  i  14.00-15.00
            w piątki: 8.00- 10.00  i  14.00-15.00

 

Opisy deklaracji:

Deklaracja 1a - przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Deklaracja 1b - przeznaczona dla: (1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 – 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Deklaracja 1c - przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Deklaracja 1d - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Deklaracja 1e - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 – z wyłączeniem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych.