DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE CHCĄ PRZYSTĄPIĆ  DO MATURY W MAJU 2019 ROKU!!!
                                                                                          informacje ułożone są od najnowszych do najstarszych

 

                                                                              KOMUNIKATY - ROK SZKOLNY 2018/2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że  Harmonogram egzaminów pisemnych2019, informacja o materiałach pomocniczych znajdują się w zalącznikach (dla słuchaczy-egzamin maturalny-załączniki)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !
- Aby ułatwić dostęp do List na ustne egzaminy  są one wywieszone na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do szkoły.

- Tradycyjnie listy na poszczególne sale (egzaminy pisemne) wywieszane będa zawsze dzień przed danym egzaminem pisemnym na drzwiach wejściowych do szkoły (obok List na ustne egzaminy) oraz na drzwiach poszczególnych sal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*  Wszystkie osoby, która chcą zdawać maturę w maju 2019 roku, powinny dobrze przemyśleć wybór przedmiotów egzaminacyjnych, aby odpowiedzialnie i świadomie  zdeklarować  swój wybór.
*  Sposób składania deklaracji maturalnych opisany jest szczegółowo  w zakładce: Zasady składania deklaracji

* Każda osoba, która chce zdawać maturę, zobowiązana jest do systematycznego  sprawdzania informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły w zakładce
  "Egzamin maturalny".

* Wszystkie osoby, które posiadają Opinię lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej są zobowiązane dołączyć dokument do składanej deklaracji.

=================================================================================================================================
=================================================================================================================================

                                                                                                          ROK SZKOLNY 2017 / 2018

UWAGA!  Na egzaminach maturalnych poprawkowych w sierpniu 2018 roku obowiązują zasady takie, jakie obowiązywały na egzaminach w terminie głównym!
                  Listy zdających wywieszone będą w dniu egzaminu na drzwiach sal egzaminacyjnych oraz drzwiach wejściowych do szkoły.              

========================================================================

UWAGA!  Osoby uprawnione, które złożyły w wymaganym terminie do 10.07.18 podanie o egzamin poprawkowy w sierpniu 2018, zgłaszają się odpowiednio:
                 - 21 sierpnia 2018 roku godzinę przed egzaminem pisemnym, czyli o 8.00 (egzamin z: matematyki, j.polskiego, j,angielskiego zaczyna się o godz.9.00)
                 - 22 sierpnia 218 roku 15 minut przed egzaminem ustnym, czyli o 8.45 (egzamin z j.polskiego)

=======================================================================

UWAGA! Przypominamy, że osoby, które są uprawnione do poprawki w sierpniu 2018 (jeden egzamin niezdany przy obecności na wszystkich zgłoszonych w deklaracji)   
                i chcą podejść do tego egzaminu, zobowiązane sa złożyć  w sekretariacie szkoły podanie do 10.07.18.

=======================================================================

UWAGA! Przypominamy, że w Gablocie na II piętrze wywieszone są listy zdających egzaminy pisemne i ustne.
                 Po dokonaniu rocznej klasyfikacji w klasach i semestach ostatnich - listy zostaną zaktualizowane , tzn. znikną z nich osoby, które nie ukonczą szkoły oraz
                 zostaną podane orientacyjne godziny wejścia na ustne egzaminy . Zatem, należy pamietać, aby sprawdzić Listy w ostatnim tygodniu kwietnia.

==================================================================
UWAGA!
Przypominamy, że osoby, które złożyły deklarację wstępną, a chą zrezygnować z podejścia do matury,  powinny zgłosić się  najpóźniej do 7 lutego 2018 roku do pani wicedyrektor, aby wycofać deklarację. Po tym terminie nie można juz tego uczynić.

==================================================================

UWAGA! Przypominamy o obowiązku dokonywania opłat za egzaminy maturalnych- zgodnie z zasadami określonymi przez OKE w Gdańsku
================================================================  

UWAGA! Prosimy -  do czasu składania deklaracji - dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi na stronie Załącznikami dotyczącymi egzaminów maturalnych.

Każda osoba, która chce zdawać maturę, powinna już teraz przemyśleć wybór przedmiotów egzaminacyjnych na tyle, aby  w momencie składania deklaracji   -  zdeklarować świadomie  swój wybór.

Wszystkie osoby, które posiadają Opinię lub Orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej są zobowiązane dołączyć dokument do składanej deklaracji.

Sposób składania deklaracji maturalnych opisany jest szczegółowo  w zakładce: Zasady składania deklaracji
Każda osoba, która chce zdawać maturę, zobowiązana jest do systematycznego  sprawdzania informacji i komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły w zakładce "Egzamin maturalny".