Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
w Bydgoszczy

ul. Słoneczna 19
85-348 Bydgoszcz