W dniu 27 kwietnia 2017 roku grupa uczniów klasy 2b, z opiekunami Jackiem Malinowskim i Wojciechem Augustyńskim, uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo Przetwórczego INNOFORM. Targi te odbywały się w dniach 25–27.04. na terenach Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego. Współorganizatorem targów był Bydgoski Klaster Narzędziowy, którego nasza szkoła jest partnerem. W targach uczestniczyło 250 wystawców polskich i zagranicznych.
W dziedzinie wytwarzania narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych w Polsce i Europie od lat przoduje region kujawsko-pomorski. Nie bez powodu nazywany jest polską doliną narzędziową - działa tu kilkaset przedsiębiorstw zajmujących się produkcją narzędzi do przetwórstwa oraz samym przetwórstwem. Targi kooperacyjne INNOFORM były zatem znakomitą platformą biznesową oraz miejscem bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami, dystrybutorami i naukowcami a profesjonalistami wykorzystującymi zaawansowane technologie w swoich zakładach., a dla uczniów i studentów doskonałą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami i trendami rozwojowymi w tej dziedzinie.
Targi obejmowały najważniejsze zagadnienia z dziedziny produkcji narzędzi specjalnych, skrawających, przetwórstwa tworzyw, obróbki, łączenia i powlekania metali, materiałów i surowców, z czego szczególnie nasze zainteresowanie wzbudziły zagadnienia z takich dziedzin jak:

• narzędzia specjalne
• narzędzia skrawające do obróbki metali
• technologie, urządzenia i materiały do inżynierii odwrotnej
• technologie, obrabiarki i urządzenia do obróbki ubytkowej, łączenia i powlekania metali
• technologie, maszyny i urządzenia do obróbki powierzchniowej i wykańczającej
• technologie, maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
• materiały, surowce: stale, półfabrykaty, siłowniki, normalia, osprzęt elektryczny
• przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe
• oprzyrządowanie technologiczne
• specjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM/CAE
• automatyzacja i robotyzacja produkcji.

Po zwiedzeniu targów młodzież uczestniczyła w prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższych zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym (kierunki związane z branżą narzędziowo-przetwórczą).