Wszystkim zainteresowanym zdobyciem lub poszerzeniem kwalifikacji zawodowych proponujemy naukę na bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych na tytuł technika w zawodach:


* technik mechanik (obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych CNC),
* technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
* technik mechatronik,
* technik elektryk,
* technik przemysłu mody.