Pracownia odzieżowa

 

Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 posiada nową pracownię odzieżową.                                                

Zajęcia w tej pracowni odbywają uczniowie z bydgoskich szkół w zawodach odzieżowych.

 

                  

                 

4.jpg