Pracownia montażu

W pracowni montażu uczniowie zapoanają się z pracami ślusarskimi oraz zasadami montażu elementów maszyn i urządzeń.

Podstawowym urządzeniem jakie montują uczniowie jest wiertarka stołowa WS16. Jest to bardzo dobre model do pracy dydaktycznej w pracowni montażu. Świadczy o tym również fakt, że dotychczas na każdym egzaminie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń wykorzystwana była wiertarka WS16 jako model.

 

4.JPG              5.JPG