Kontakt

 


Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Bydgoszczy
85-334 Bydgoszcz
ul. Barwna 14 (boczna od ul. Słonecznej)
sekretariat kom. 667663153
biuro techniczne kom. 785553257
magazyn kom. 785553562
centrumbyd@poczta.onet.pl
NIP 967-10-83-360
Numer Konta
45 1240 6452 1111 0010 4801 0558
BANK PEKAO SA