Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Oddział:
2Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia BT S.9
1 8:00- 8:45 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prakt_PT-1/3 SS S.2 religia BT S.9
2 8:55- 9:40 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ zaj_prakt_PT-1/3 SS S.2 j.polski AM S.7 zaj. z wych. SA S.9
3 9:50-10:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ matematyka A1 S.8 wf SA g.2 Tech_obr_skr-1/3 SS S.2
Inst.elektr-2/3 JE S.14
Uż.mu.tw.szt-3/3 GB S.22
4 10:50-11:35 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ fiz. GL S.19 j.angielski RB S.19 Tech_obr_skr-1/3 SS S.2
Apar_elektr-2/3 JE S.14
Uż.mu.tw.szt-3/3 GB S.22
5 11:45-12:30 zaj.prakt_CKZ zaj.prakt_CKZ wf SA g.2 j.angielski RB S.19 P_K_M-1/3 SS S.2
pod.el. i e-2/3 A1 S.8
tech.p.tw.sz-3/3 GB S.12
6 12:40-13:25 Prac_pom_ele-2/3 NT CKZ wf SA g.2 j.polski AM S.22 Tech_i_eks_m-1/3 SS S.2
pod.el. i e-2/3 A1 S.8
tech.p.tw.sz-3/3 GB S.22
7 13:40-14:25 Prac_pom_ele-2/3 NT CKZ matematyka A1 S.8 historia GK S.9 zaj_prak_CAD-1/3 WA S.3
Pr.wyt.tw.sz-3/3 GB S.22
8 14:35-15:20 Masz_urz_ele-2/3 GO S.5
pod.b.ma.urz-3/3 SS S.2
geografia JO S.20 zaj_prak_CAD-1/3 WA S.3
tech.p.tw.sz-3/3 GB S.22
9 15:25-16:10 Masz_urz_ele-2/3 GO S.5
pod.b.ma.urz-3/3 SS S.2

Obowiązuje od: 2022-05-30