Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Oddział:
3tcg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 proj_i_eksp_-1/2 JS S. 1
1 8:00- 8:45 zaj.prakt.CKZ urz.sys.mec-1/2 DK S.14 urz.sys.mec-1/2 DK S.14 M.u.i.s.mech-1/2 ZM S.4
pra.ster.pr.-2/2 RY S. 1
proj_i_eksp_-1/2 JS S. 1
mon.ob.ui.au-2/2 ZM S.4
2 8:55- 9:40 zaj.prakt.CKZ urz.sys.mec-1/2 DK S.14 matematyka JY S.13 M.u.i.s.mech-1/2 ZM S.4
pra.ster.pr.-2/2 RY S. 1
proj_i_eksp_-1/2 JS S. 1
mon.ob.ui.au-2/2 ZM S.4
3 9:50-10:35 zaj.prakt.CKZ j.niemiecki PB S.20 matematyka JY S.13 M.u.i.s.mech-1/2 ZM S.4
pra.ster.pr.-2/2 RY S. 1
proj_i_eksp_-1/2 JS S. 1
pod_robot_au-2/2 JM S.18
4 10:50-11:35 zaj.prakt.CKZ Pr_pro_mech_-1/2 JS S. 1
kwpCAD i CNC-2/2 WA S.3
zaj. z wych. AM S.22 j.niemiecki PB S.20 r_matematyka JY S.13
5 11:45-12:30 zaj.prakt.CKZ urz.sys.mec-1/2 DK S.4
kwpCAD i CNC-2/2 WA S.3
j.polski AM S.22 wf SA g.2 r_matematyka JY S.13
6 12:40-13:25 pr.pom.prz.-2/2 KJ CKZ ang_zaw Bo S.20 Pod.mechat-1/2 DK S.5
ins.aut.prz.-2/2 ZM S.4
wf SA g.2 r_angielski Bo S.19
7 13:40-14:25 pr.pom.prz.-2/2 KJ CKZ r_angielski Bo S.20 wf SA g.2 j.polski AM S.22 j.angielski Bo S.18
8 14:35-15:20 u_hist.i sp. FR S.22 religia BB S.6
9 15:25-16:10 religia BB S.6

Obowiązuje od: 2022-05-30