Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Oddział:
3Ap
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Tech_obr_skr-1/2 SS S.2 pro_i_obs_OS-1/2 WA S.3 zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
1 8:00- 8:45 historia GK S.9 pro_i_obs_OS-1/2 WA S.3
Inst.elektr-2/2 #JEi S.5
zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
2 8:55- 9:40 matematyka AK S.7 religia RS S.13 zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
3 9:50-10:35 wos BN S.14 ang_zaw Bo S.19 zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
4 10:50-11:35 j.angielski Bo S.6 wf SA g.2 zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
5 11:45-12:30 Tech_obr_skr-1/2 SS S.2
Masz_urz_ele-2/2 #GOm S.16
wf SA g.2 zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ zaj.prakt.CKZ
6 12:40-13:25 j.polski KN S.12 fiz. GL S.7 Prac_pom_ele-2/2 #NTp CKZ
7 13:40-14:25 wf SA g.2 j.polski KN S.12 Prac_pom_ele-2/2 #NTp CKZ
8 14:35-15:20 geografia JO S.7 zaj. z wych. Bo S.20

Obowiązuje od: 2022-05-30