Plan lekcji


Obowiązuje od: 2022-05-30Plan dla: Nauczyciel:
JE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55
1 8:00- 8:45 1Ap-2/2 Apar_elektr S.8
3Ap-2/2,3ag-2/3 Inst.elektr S.5
2 8:55- 9:40 1Ap-2/2 Apar_elektr S.8
3TEp-1/2 Inst.elektr S.5
1TDp-2/2 Inst.elektr S.14
3 9:50-10:35 1TDp-2/2 Masz_urz_ele S.8
2Ap-2/3 Inst.elektr S.14
4 10:50-11:35 3TEp-1/2 Inst.elektr S.8
3tdg-2/2 Eks_inst_ele S.7
2Ap-2/3 Apar_elektr S.14
5 11:45-12:30 1Ap-2/2 Mater_rys_za S.7
1TDp-2/2 Masz_urz_ele S.3
2TDp-2/2 Mater_rys_za S.14
6 12:40-13:25 1Ap-2/2 Mater_rys_za S.7
3TDp-2/2 Inst.elektr S.3
7 13:40-14:25 3tdg-2/2 Eks_inst_ele S.7
2TDp-2/2 Mater_rys_za S.3
8 14:35-15:20 3TDp-2/2 Inst.elektr S.3

Obowiązuje od: 2022-05-30