5.jpg         22 marca 2019, piątek

UWAGA!
Samorząd Uczniowski uaktywnia
„SZCZĘŚLIWY NUMEREK”
Zasady:
- W  każdą środę Samorząd losuje Zestaw numerów na kolejny tydzień ( od poniedziałku do piątku)
- Wylosowane numery są umieszczane na stronie internetowej w zakładce Zastępstwa
- Każdy Uczeń  zapisany w dzienniku pod wylosowanym numerem, może wykorzystać Szczęśliwy numerek na wszystkich lekcjach, jakie tego dnia ma w planie zajęć.
- Nie można wykorzystać Szczęśliwego numerka w przypadku wpisanych do dziennika zapowiedzianych na daną lekcję: sprawdzianu lub pracy klasowej.
- Nie można wykorzystać Szczęśliwego numerka w przypadku zapowiedzianego próbnego egzaminu zawodowego lub maturalnego
.

Wylosowane numery na tydzień: 25 – 29 marca 2019:
25.03.19 – numer  13
26.03.19 – numer     4
27.03.19 – numer   28
28.03.19 – numer   18
29.03.19 – numer   27


=============================================================================================================================================-

DYŻURY             
parter:         JS // BN //MP
piętro 1:   WS // AM // RS
piętro 2:    GB // BO // JY

obiekty sportowe:   PP 7.05-7.10 // KB 7.55-9.45 // AL 10.30-11.40 // SA 12.25 - 14.15         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajęcia z sali nr 6 przeniesione do sali: 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 3tc i 3td - na miesięcznej praktyce zawodowej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1tc gr.1 na lekcji 4 opieka biblioteka
4td na lekcji 5 opieka biblioteka
1tb na lekcji 6 opieka biblioteka

===============================================================================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nr.

Godzina

Nr.

Godzina

0

7:10 - 7:55

5

11:40 - 12:25

1

8:00 - 8:45

6

12:35 - 13:20

2

8:50 - 9:35

7

13:25 - 14:10

3

9:45 - 10:30

8

14:15 - 15:00

4

10:45 - 11:30

9

15:05 - 15:50